تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار


تزئین میوه ها یک هنر زیباست کافیه یک کارد دست بگیرین و شروع به تمرین کنید بعد از مدتی به راحتی میتونید کارهای زیبائی را درست کنید .

 تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 1

 

تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 2

 

تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 3

 

تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 4

 

تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 5

 

تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 6

 

تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 7

 

تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 8

 

تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 9

 

تزئین هندوانه +عکس از مراحل کار - تصویر 10

این هم یک آموش دیگر:طرز درست کردن هندوانه به شکل سبد

طرز درست كردن هندوانه به شكل سبد

آموزش درست کردن هندوانه به شکل کالسکه

به شكل كالسكه 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه