شرايط لازم براي باروري طبيعي چيست ؟


مرد بايد به اندازه كافي اسپرم هاي طبيعي ومتحرك توليد نمايد كه بتوانند در مسير هاي باز حركت نموده واز آلت تناسلي فرد در زمان انزال خارج شوند .

 اسپرم بايد در واژن زن ذخيره شود تا در زمان مناسب درطي سيكل قاعد گي يعني وقتي كه اسپرم هاقادر هستند در مخاط رحم نفوذ كرده ، به درون رحم ولوله هاي فالوپ صعود نموده وتخمك را بارور نمايند

 زن بايد تخمك سالم ورسيده را توليد نموده واز تخمدان ها آزاد نمايد پس از رها سازي تخمك از تخمدان ، تخمك بايد از لوله هاي فالوپ به سمت داخل رحم حركت نمايد ، بطوري  كه بتواند با اسپرم مواجه شده وبارور گردد .

تخمك بارور شده بايد به درون رحم حركت نموده ودر درون آندومتر آماده قرار گيرد       ( در درون لايه هاي رحم ) تا اينكه بتواند براي رشد بيشتر ، تغذ يه نمايد .


 

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه