اطلاعات کم در مورد مسائل جنسی باعث پیش آمدن مشکل برای فرد در زندگی زناشویی می شود. حتی اطلاعات کم در مورد رابطه جنسی می تواند گاهی به طلاق نیز منجر شود. صحبت کردن در مورد مسائل جنسی هیچ گاه نباید تابو باشد زیرا به ضرر جوانان و نوجوانان خواهد شد. اطلاعات کافی در مورد رابطه جنسی و مسائل جنسی. دکتر امیر مدیر، مدیر کلینیک سلامت جنسی مجتمع دارویی درمان هلال ایران می گوید: متأسفانه زمانی که با نهادهایی نظیر آموزش و پرورش و آموزش عالی در خصوص آموزش مسائل جنسی صحبت می شود، ضمن ایجاد سوء تعبیر و سو ...

عواق کم بودن دانش جنسی در زندگی زناشویی

 

.

اطلاعات کم در مورد مسائل جنسی باعث پیش آمدن مشکل برای فرد در زندگی زناشویی می شود. حتی اطلاعات کم در مورد رابطه جنسی می تواند گاهی به طلاق نیز منجر شود. صحبت کردن در مورد مسائل جنسی هیچ گاه نباید تابو باشد زیرا به ضرر جوانان و نوجوانان خواهد شد.

اطلاعات کافی در مورد رابطه جنسی و مسائل جنسی

دکتر امیر مدیر، مدیر کلینیک سلامت جنسی مجتمع دارویی درمان هلال ایران می گوید: متأسفانه زمانی که با نهادهایی نظیر آموزش و پرورش و آموزش عالی در خصوص آموزش مسائل جنسی صحبت می شود، ضمن ایجاد سوء تعبیر و سوء تفاهم نسبت به آن تمایلی دیده نمی شود و حتی عده ای از پرداختن به این موضوع نگرانی دارند.

 

وی هشدار می دهد: کودکانی که نسبت به مسائل جنسیتی آگاهی کامل ندارند، بعد از سن بلوغ وارد ارتباطات خطرآفرین می شوند که مشکلات عدیده ای گریبان گیر آنها خواهد شد. روابط جنسی نادرست، سوء استفاده های جنسی، روابط جنسی پرخطر و روابط ناآگاهانه جنسی، فرار از خانه، سوء مصرف مواد مخدر و…

 

از تبعات جدی عدم آگاهی و آموزش های مسائل جنسیتی به شمار می رود. با شکل گیری روابط نادرست بین جنسی و انتظارات نادرست و غیر منطقی منجر به ناپایدار شدن روابط می شود و ناپایدار بودن روابط به معنی کاهش نرخ ازدواج است. در صورتی که ازدواج با چنین روابط ناپایدار، آموزش های نادرست و همچنین نگرش ناسالم جنسی رخ دهد، ازدواج های ناپایداری هم خواهیم داشت.

 

مدیر تأکید می کند: نهادهای رسمی و قانونی که قصد آموزش صحیح مسائل جنسی یا جنسیتی را دارند با سوءتعیبرها و محدودیت هایی مواجه اند، در حالی که فضاهای مجازی به صورت غیر قانونی، غیر رسمی و بدون هیچ گونه نظارتی، خوراک آموزشی مستقیم و غیر مستقیم را به جوانان و نوجوانان تزریق می کنند.

 

وی عنوان می کند: در مجموع جهت دهی محور کلی سلامت جنسی به سمت صحیحی حرکت نمی کند. متأسفانه یکی از سوءتعبیرهای مهم در خصوص تربیت جنسی است که در سنین مختلف برداشت، مفهموم و محتوای گوناگونی دارد، اما به آن هم توجه در خور شایسته ای نمی شود، در حالی که تربیت جنسیتی صحیح از بدو تولد و دوران کودکی کلید می خورد.

 

مدیر کلینیک سلامت جنسی مجتمع دارویی درمان هلال ایران تأکید می کند: متأسفانه عمده انرژی سازمان و نهادهایی که باید در این زمینه فعال باشند به جای صرف شدن به موضوع اصلی، محتوا و برنامه ریزی، صرف توجیه از میان برداشتن سوء برداشت ها و سوء تفاهم ها از یکدیگر می شود.

 

در حالی که مردم جامعه باید توجیه شوند اهمیت توجه به آموزش مسائل جنسیتی به شدت لازم است و مفهوم صحیح و اصولی آن نیز تفهیم شود.وی تصریح می کند: تمام دنیا با این چالش مواجه بودند که درباره مسائل جنسی و جنسیتی با در نظرگرفتن تفاوت های سنی باید صحبت و آموزش داده شود یا نه،

 

اما اغلب پژوهش ها و تحقیقات به این سمت می رود که گفتگوکردن و آموزش های سالم و ارائه منابع و مشاوره های سالم از سوی والدین و مدارس به کودکان امری ضروری است و در حال حاضر در کشورهای پیشرفته دنیا به آموزش های استاندارد مسائل جنسیتی می پردازند و آن را تابو نمیدانند.

 

به گفته وی، جامعه آماری نشان داده که اگر هم در خصوص آموزش سالم در مورد این مسائل کوچک ترین سوء برداشت یا عارضه ای وجود داشته باشد فواید آن بسیار بیشتر است یعنی از بروز خطرات مذکور نظیر رفتارهای پرخطرجنسی و… جلوگیری خواهد شد و روابط به سوی سالم بودن و پایداری پیش خواهد رفت.

 

دکتر مدیر خاطرنشان می کند: در راستای آموزش سلامت جنسیتی باید در سطح ملی همتی ایجاد شود یعنی ارگان هایی که با فرهنگ عمومی جامعه نظیر آموزش و پرورش و آموزش عالی درگیرند در این زمینه ورود پیدا کنند و تا این اندازه از تبعات آن ترس و واهمه ای وجود نداشته باشد.

ضرورت داشتن اطلاعات کافی در مورد مسائل جنسی برای هر فرد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه