یک پزشک زن که آرزو داشت دکتر شود با اینکه هر دو پایش را از دست داده بود به آرزویش رسید. عکس های خانم دکتر بدون پا. لی جوهونگ زنی است که با اراده قوی توانسته است به آرزویش یعنی دکتر شدن دست یابد. لی جوهونگ در 4سالگی بخاطر تصادف و عبور چرخ های یک کامیون از روی پاهایش, هر دو پای خود را از دست می دهد. او که آرزوی دکتر شدن را داشت از 8 سالگی تصمیم خود را گرفته و شروع به حرکت کردن به کمک دست هایش می کند. خانم دکتری که با دو صندلی راه می رود. لی جوهونگ هم اکنون 37 سال سن دارد و پزشک شده است و به کم ...

عکس های عجیب ترین خانم دکتر!

یک پزشک زن که آرزو داشت دکتر شود با اینکه هر دو پایش را از دست داده بود به آرزویش رسید.

عکس های خانم دکتر بدون پا

لی جوهونگ زنی است که با اراده قوی توانسته است به آرزویش یعنی دکتر شدن دست یابد.

لی جوهونگ در 4سالگی بخاطر تصادف و عبور چرخ های یک کامیون از روی پاهایش, هر دو پای خود را از دست می دهد.

او که آرزوی دکتر شدن را داشت از 8 سالگی تصمیم خود را گرفته و شروع به حرکت کردن به کمک دست هایش می کند.
خانم دکتری که با دو صندلی راه می رود

عکس های عجیب ترین خانم دکتر!

 

لی جوهونگ هم اکنون 37 سال سن دارد و پزشک شده است و به کمک دست هایش و دو صندلی راه می رود!
معالجه بیماران در یک روستا در چین

عکس های عجیب ترین خانم دکتر!

 

او هم اکنون در یک روستا در کشور چین فعالیت می کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه