عکس پدر و مادر نیکی کریمی در شمال

عکس پدر و مادر نیکی کریمی در شمال و نوشته زیبای او برای پدر و مادرش نیکی کریمی با انتشار عکس زیر در صفحه ی شخصی اش نوشت : مهربانان ...دو عزیز بزرگم ... پدر و مادرم ...عکس پدر و مادر نیکی کریمی در شمال و نوشته زیبای او برای پدر و مادرش
نیکی کریمی با انتشار عکس زیر در صفحه ی شخصی اش نوشت :

مهربانان …دو عزیز بزرگم … پدر و مادرم … دو یار مهربان که هر چه دارم از انها و خوبی وجودشان است … به قول نیما یوشیج که درجشن یکسالگی فرزندش نوشت :پسرم ! یک بهار، یک تابستان ، یک پاییز ویک زمستان را دیدی ، از این پس همه چیز جهان تکراریست جز مهربانی ..

شمال ؛ فروردین ۹۳

137550_475

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه