معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بهترین رویداد سال گذشته را به ثمر نشستن تلاش های زنان در حوزه های مختلف عنوان کرد و گفت: اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار را با اولویت زنان سرپرست خانوار در دستور کار داریم و امیدواریم که تلاش های ما برای این دو طرح در سال جدید به ثمر نشیند و در 93 خبرهای خوشی در این زمینه ها به زنان کشورمان بدهیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بهترین رویداد سال گذشته را به ثمر نشستن تلاش های زنان در حوزه های مختلف عنوان کرد و گفت: اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار را با اولویت زنان سرپرست خانوار در دستور کار داریم و امیدواریم که تلاش های ما برای این دو طرح در سال جدید به ثمر نشیند و در 93 خبرهای خوشی در این زمینه ها به زنان کشورمان بدهیم.

جام جم سرا:شهیندخت مولاوردی با بیان این مطلب درباره بهترین رویداد سال گذشته در حوزه زنان گفت: در سال گذشته شاهد روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با نگاه و دیدگاه متفاوت نسبت به حضور زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بودیم و اینکه در نهایت تلاش های زنان در عرصه های مختلف به ثمر نشست.

وی ادامه داد: امروز شاهد هستیم که معاون حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی وزارت امورخارجه از میان زنان فعال در این عرصه انتخاب شده اند.

به گفته مولاوردی، البته رئیس جمهور بارها و بارها تاکید کرده اند که زمینه برای حضور بیشتر زنان در عرصه های سیاسی باید بیشتر شود و به همین دلیل به معاونت زنان تاکید کرده اند که باید در جهت شناسایی این زنان گام برداریم و در سال گذشته اگرچه به مدت شش ماه در معاونت زنان و خانواده بودم، تلاش کردم در راستای تاکیدات شخص رئیس جمهور مبنی بر تدوین برنامه های ویژه برای حضور پررنگ زنان در دولت اقدام کنم.

مولاوردی همچنین درباره مهمترین برنامه هایش برای پیگیری در سال جدید نیز توضیح داد: اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار را با اولویت زنان سرپرست خانوار در دستور کار داریم و امیدواریم که تلاش های ما برای این دو طرح در سال جدید به ثمر نشیند و در 93 خبرهای خوشی در این زمینه ها به زنان کشورمان بدهیم.

معاون رئیس جمهور در پایان خطاب به زنان کشور گفت: پیام من برای تمام زنان ایرانی در سال جدید آن است که به اینده امیدوار باشند و هیچگاه امید خود را برای تحقق اهداف و خواسته های خود از دست ندهند.مهر

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه