در برخورد با همسر خسیس، اول از همه نباید فراموش کنیم که حل مشکل خساست همسر کار ساده‌ای نیست بنابراین بهتر است پیش از هر کاری تلاش کنیم به روشهایی غیر مستقیم، رفتار او را تعدیل کنیم.

در برخورد با همسر خسیس، اول از همه نباید فراموش کنیم که حل مشکل خساست همسر کار ساده‌ای نیست بنابراین بهتر است پیش از هر کاری تلاش کنیم به روشهایی غیر مستقیم، رفتار او را تعدیل کنیم.

جام جم سرا: شاید بتوانید با راهکار‌هایی که در پی آمده، بیشتر با همسر خسیستان مدارا کنید:

+ طبیعت افراد خسیس را باور کنید و بپذیرید که به بیماری خساست دچار هستند. این باور باعث می‌شود تا رفتارهای آن‌ها برایتان قابل تحمل باشد.

+ بعضی افراد مبتلا به خساست، تلاش می‌کنند تا این صفت نامناسب را اصلاح کنند. در این صورت با درک مشکلشان باید به آن‌ها کمک کنیم. نباید این افراد را مسخره کنیم یا دایم از آن‌ها ایراد بگیریم. کنارشان باشیم تا با کمک هم به تدریج بر مشکل غلبه کنیم.

+ پیش از خرید هر وسیله‌ای برای منزل با همسرتان مشورت کنید. با وجود اختلاف نظر، مشورت کردن ضروری است تا پس از خرید با لجبازی او روبه رو نشویم. به این ترتیب، مانع از بروز جنجال می‌شویم.

+ زمانی که از رفتار همسرتان غمگین و عصبی می‌شوید، ناراحتیتان را ابراز کنید، البته نه با دعوا و جنجال بلکه به او توضیح دهید که از رفتارهای او ناراحت می‌شوید و خجالت می‌کشید. این توضیح و ابراز ناراحتی ما به شکل منطقی، تلنگری برای تجدیدنظر در رفتارهای نامناسب اوست.

+ افراد خسیس با وجودی که ممکن است سلیقه خوبی داشته باشند اما برای خرید هر چیزی، ابتدا به مبلغ آن توجه می‌کنند؛ بنابراین به جای دلخورشدن یا مسخره کردن همسرتان از او تشکر کنید. همین که او هزینه‌ای را بابت خرید چیزی پرداخت کرده، کافی است. تشکر شما نوعی تشویق برای تکرار این رفتارهای مثبت و از بین رفتن برخی مشکلات رفتاری همسرتان است|خراسان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه