یک عمر... فکرش را بکن. از یک نطفه ریز و جوان که با سرعت و برای رسیدن به یک هدف کاملا معلوم راهی سخت و پر پیچ و خم را می‌گذراند، تا... قامتی پیر و خمیده که تیک تیک زمان هم عصا به دست می‌شود و بی‌هدف فقط وقت می‌گذراند. تصاویری که در پی آمده، منتخبی از نگاه عکاس ایسنا به کهنسالان خانه سالمندانی در گرگان است. دیدن آنها را توصیه می‌کنیم.

یک عمر... فکرش را بکن. از یک نطفه ریز و جوان که با سرعت و برای رسیدن به یک هدف کاملا معلوم راهی سخت و پر پیچ و خم را می‌گذراند، تا... قامتی پیر و خمیده که تیک تیک زمان هم عصا به دست می‌شود و بی‌هدف فقط وقت می‌گذراند. تصاویری که در پی آمده، منتخبی از نگاه عکاس ایسنا به کهنسالان خانه سالمندانی در گرگان است. دیدن آنها را توصیه می‌کنیم.

جام جم سرا:

یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 1

.

یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 2

.

.یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 3

.

یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 4

.

یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 5

.

.یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 6

.

یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 7

.

یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 8

.

یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 9

.

یک عمر زندگی و حالا... |مجموعه عکس| - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه