نوشته‌هایی با برچسب "تست هوش تصویری"

تست هوش تصویری – پیدا کردن تفاوت ها در عکس تست هوش تصویری – پیدا کردن تفاوت ها در عکس

تست هوش : دو عکس متفاوت از یک عکاس در حال عکس گرفتن از زرافه را مشاهده می کنید. با دقت به عکس نگاه کنید و حدس بزنید چند تفاوت وجود دارد. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. 6 تفاوت وجود دارد.

تست هوش تصویری خطای دید برداشتن چوب ها تست هوش تصویری خطای دید برداشتن چوب ها

تست هوش آسان برداشتن چوب ها. تعدادی تکه چوب داریم (همانند شکل فوق). آیا می توانید 8 تا از آنها را به گونه ای بردارید که یک تکه چوب، باقی بماند؟! توجه کنید هیچ تکه چوب پنهانی در کار نیست!. خطای دید جالب ،معما با جواب. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. ∞∞. جواب تست هوش تصویری ‘تکه چوب باقیمانده!’. اگر کمی دقت کنید می بینید در واقع 9 تکه چوب داریم، نه 8 عدد. و هر طور که می خواهید می توانید کاری کنید که یکی باقی بماند!. پدیده فوق در واقع نوعی خطای دید تلقی می شود که شما برخی اجسام را در یک راستا می بینید در حالی ک

تست هوش تصویری پیدا کردت نقاط متفاوت در عکس تست هوش تصویری پیدا کردت نقاط متفاوت در عکس

تست هوش جدید تصویری پیدا کردن تفاوت در عکس ها. پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر. ***********. تفاوت ها را بیابید. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. ***. جواب تست هوش:. بازی اختلاف تصویر. ***********. بازی تفاوتها و شباهتها.

تست هوش تصویری پیدا کردن عدد روی تاس تست هوش تصویری پیدا کردن عدد روی تاس

تست هوش و معمای تصویری تاس. با توجه به شکل، کدام گزینه را باید بجای علامت سوال قرار دهید؟. تست هوش با جواب, تست هوش تصویری. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. پاسخ تست هوش تاس درست کدام است؟’. شماره 3.

تست هوش تصویری شکل در شکل تست هوش تصویری شکل در شکل

معمای تصویری و تست هوش تصویری. چند حالت برای قرار‌دادن شکل الف در شکل زرد رنگ وجود دارد؟. نکته: برای محاسبه همه حالت‌ها، در صورت لزوم جهت و زاویه شکل الف را تغییر دهید. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. پاسخ معمای و تست هوش شکل در شکل:. برابر با شانزده است که در شکل زیر به خوبی نمایش داده شده است. معما و تست هوش تصویری.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه