نوشته‌هایی با برچسب "رفتارهای پرخاشگرانه کودکان"

تاثیر «اُمگا ۳» در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان تاثیر «اُمگا ۳» در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان

کد خبر : 2019893267989303758. تاریخ : پنج شنبه 25 تیر 1394 15:13. تاثیر «اُمگا ۳» در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان طبق یک مطالعه جدید اسید چرب اُمگا ۳ دارای تاثیرات بلندمدتی است که در نهایت منجر به کاهش مشکلات رفتاری پرخاشگرانه و ضداجتماعی در کودکان می شود. تحقیقات جدید پژوهشگران به اهمیت رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب اُمگا ۳، برای داشتن یک زندگی سالم تاکید می کند. این پژوهش ها نشان می دهد که اُمگا ۳ می تواند بر فعالیت های اجتماعی کودکان موثر باشد و یک کودک ضداجتماع را به یک فعال اجتماعی تبدیل سازد. این مطالعات نشان می دهد که مصرف اسیدهای چرب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه