نوشته‌هایی با برچسب "سخنان آموزنده و زیبا"

سخنان آموزنده و زیبا از ابوعلی سینا سخنان آموزنده و زیبا از ابوعلی سینا

سخنان آموزندهو زیبا از ابوعلی سینا. اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. تجربه بالاتر از علم است. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. چیزی که دانش می آراید راستی است. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست. ابن سینا. سخنان ابوعلی سینا. کسی که به تمرینهای بدنی میپ

سخنان آموزنده و زیبا جک كانفيلد سخنان آموزنده و زیبا جک كانفيلد

سخنان جک کانفیلد. اگر چیزی متفاوت می‌خواهید، باید کاری متفاوت بکنید و گامی متفاوت بردارید. جک کانفیلد. سخنان جک کانفیلد. تا زمانی که کسی یا چیزی را مسئول و مسبب ناکامی خود بدانید، هرگز موفق نخواهید شد. جک کانفیلد. سخنان جک کانفیلد. اگر خود را پایبند کنید که هر روز چیز تازه‌ای بیاموزید و هر روز کمی بهتر شوید، سرانجام به مرور زمان، به اهداف خود می‌رسید. جک کانفیلد. سخنان جک کانفیلد. هنگامی که کسی را می‌بخشید، این کار، شما را به زمان حال برمی‌گرداند؛ جایی که ممکن است رویدادهای خوبی برایتان رخ دهد و جایی که می‌توانید برای آفرینش اهداف آینده‌ی خو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه