نوشته‌هایی با برچسب "ویژه شهادت امام باقر(ع)"

شعر ویژه شهادت امام محمد باقر(ع) شعر ویژه شهادت امام محمد باقر(ع)

اشعار تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع). باقر به علم شهره هرخاص وعام شد. مسموم زهر کینه ی کور هشام شد. هر چند زهر کین بشد اسباب مرگ او. مرگش زکربلا ز برایش پیام شد. آنگه که بین بستر بیماریش فتاد. با یاد کربلا و پدر تشنه کام شد. یادش بیامد آن دم آخر که جد او. هل من معین بگفت و پدر اشک تام شد. او پنج ساله بود به صحرای کربلا. دیدش که بهر قتل حسین ازدحام شد. آن دم که دید نعش شهیدان به قتلگاه. با عمه زبنبش به فغان هم کلام شد. کردی مواظبت زپدر عصر روز خون. آنگه که غرق آتش وغارت خیام شد. یاد آمدش اسارت وکوفی وشامیان. خونین جگر پدر زسوی اهل شام شد. بایاد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه